30 Day MLB Challenge - Day 5
Team: Chicago Whitesox
Player: Alexei Ramirez
2 years ago | 08:59pm

30 Day MLB Challenge - Day 5

Team: Chicago Whitesox

Player: Alexei Ramirez

42 notes · #mlb #challenge #baseball #chicago #whitesox #alexei ramirez
  1. v-string256 posted this